Değerli Meslektaşlarımız ve Sevgili Arkadaşlar,

Sizleri Ankara Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü Doktora Öğrencileri tarafından 17-19 Mayıs 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesinde ikincisi düzenlenecek olan “Nükleer Bilimler Lisansüstü Öğrenci Kongresi’ne” davet etmekten mutluluk duyarız.

Nükleer Bilimler alanı, nükleer enerji, radyasyon fiziği, reaktör fiziği, radyasyonun dedeksiyonu ve ölçümü, medikal görüntüleme sistemleri, radyokimya, dozimetrik çalışmalar ve tarihlendirme gibi bir çok alanı kapsamaktadır.

Ülkemizin nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hedefleri doğrultusunda, son yıllarda yapılan çalışmalar ve ilerlemeler sayesinde nükleer bilimlere verilen önem gittikçe artmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda kongrede Nükleer alanda Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarından çıkan araştırmalara öncelik verilecektir. Aynı alanda çalışan öğrencilerin birbirleri ile tanışmaları  ve bilimsel işbirliği imkanlarının arttırılması bu kongrenin hedefleri arasında yer almaktadır.

Kongrede sunulan tebliğlerin İngilizce özetleri Journal of Nuclear Sciences dergisinin özel sayısında yayınlanacaktır.

Kongre Düzenleme Kurulu