Derginin Amacı

Nükleer Bilimler alanında ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan bilimsel çalışmaları bilim insanlarına, uzmanlara ve kamuoyuna duyurmayı ve bu yolla bilimsel bilgiyi toplumla paylaşmayı amaçlayan Ankara Üniversitesi  Nükleer Bilimler Enstitüsü tarafından çıkartılan  Nükleer Bilimler Dergisi (Journal of Nuclear Sciences – ISSN 2147-7736) özgün çalışmaları yayımlamayı hedefleyen bilimsel bir dergidir.

Dergi 1 Ocak 2014 tarihinde yayına başlayacaktır. 4 ayda bir, Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında olmak üzere yılda 3 kez yayımlanacaktır.

Derginin yayın dili ingilizce’dir. Tüm makalelerde  Türkçe özetin bulundurulması zorunludur.

Derginin kapsamı:

Lüminesans Mekanizmaları,  Lüminesans Materyaller, Arkeolojik ve Jeolojik Eserlerin Yaş Tayini, Radyasyon Fiziği, Dozimetreler, ESR Spektroskopisi, Radyasyonun madde ile etkileşme mekanizmaları, Radyasyon Dedeksiyonu ve Ölçüm Yöntemleri, Radyonüklid metrolojisi, Nötron ve Reaktör Fiziği, Nükleer Malzeme Bilimi, Alfa ve Gama Spektroskopisi, LSC, Medikal Fizik, Radyasyondan Korunma Yöntemleri, Monte Carlo Simülasyon çalışmaları, Nükleer Güvenlik denetimi araştırmaları, İyonlaştırıcı  Radyasyon için Zırhlama Yöntemleri, Medikal Görüntüleme Sistemleri, Medikal Dozimetri, Dozimetrik Yöntemler, Nükleer Adli Bilimler, Nükleer Güvenlik Denetimi Araştırmaları, Radyoizotop Uygulamaları  ve Radyoterapi dir.

Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Adına Sahibi

Dr. Niyazi MERİÇ,  Ankara Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü, Enstitü Müdürü

Baş Editör

Dr. Haluk YÜCEL

Editör Yardımcısı

Dr. Özlem BİRGÜL,  Ankara Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü, Müdür yardımcısı

İdari Personel

 

Teknik Sekreterya

 

ISSN 2147-7736