Genel Bilgi

Ankara Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü Türkiye de Nükleer Bilimlerin uygulama alanlarında çalışan veya çalışmayı düşünün öğrencilerin vizyonunu genişletmek, bilgilerini artırmak, eksiklerini görmelerini sağlamak ve yeni araştırma konuları bulmalarına yardımcı olmak amacı ile  9-16 Haziran 2015 Tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Manavgat / Örsem Tesislerinde Türkiye deki herhangi bir enstitüde kayıtlı 35 yaşından gün almamış Yüksek Lisans veya Doktora öğrencilerinin katılabileceği Nükleer Bilimler ve Uygulamaları Yaz Okulu düzenleyecektir. Başvurmak isteyen öğrenciler aşağıdaki Formlardan birini doldurup 1 Mart 2015 tarihine kadar nukbile@ankara.edu.tr  adresine  e_mail  yolu  ile  göndererek enstitümüze ön kayıt yaptırabilirler. Düzenlenecek olan yaz okuluna katılacak genç araştırmacıların yol ve konaklama giderleri TÜBİTAK’ın 2229 – Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı tarafından karşılanacaktır. Düzenleme kurulu tarafından değerlendirilecek ön kayıt başvuruları arasından 30 öğrenci yaz okuluna kabul edilecektir.

Son Başvuru Tarihi: 1 Mart 2015

Ön-Kayıt-Formu.pdf

Ön Kayıt Formu.docx

 Ders Veren Öğretim Üyeleri

Eğitimci Dersin adı Konu başlıkları
Doç.Dr. Niyazi MERİÇ Radyasyon Fiziği-temel kavramlar Radyoaktivite, Radyasyon, Radyasyon doz birimleri,Elektromanyetik Dalga,Uyarılma ve İyonlaşma,peryodik cetvel, radyoaktif bozunum kanunları
Doç.Dr. Niyazi MERİÇ Radyasyon Fiziği-temel kavramlar Radyasyonun madde ile etkileşimi
Prof. Dr. Güneş TANIR Radyasyonun Biyolojik Etkileri Radyasyonun DNA ya Potansiyel Zararı, Radyasyonun Dolaylı Etkisi
Prof.Dr. Şemsettin TÜRKÖZ Çekirdek fiziği Çekirdek reaksiyonları
Prof.Dr. Hamit HANCI Nükleer adli bilimler Radyasyon Zararının Adli Raporlanması
Prof.Dr. İsmail BOZTOSUN Radyonüklit metrolojisi Saçılma teorisi ve nükleer reaksiyonlar
Prof.Dr. İsmail BOZTOSUN Radyonüklit metrolojisi Fotonükleer reaksiyonlar ile çekirdek enerji seviye ve yarıömürlerinin belirlenmesi
Doç.Dr. Niyazi MERİÇ Sayısal Hesaplama Teknikleri Monte carlo tekniği, temel örnekleme ilkeleri
Doç.Dr. Niyazi MERİÇ Sayısal Hesaplama Teknikleri Etkileşim çeşitleri, koordinat dönüşümleri
Doç.Dr. Niyazi MERİÇ Sayısal Hesaplama Teknikleri Matematiksel fantomlar
Prof. Dr. Şemsettin TÜRKÖZ Nükleer enerji Nükleer enerji ve reaktör fiziği
Prof. Dr. Güneş TANIR Radyoterapi fiziği Klinik radyasyon jeneratörleri, soğurulan doz ölçümü, tedavi planlaması, elektron terapi, brakiterapi
Prof.Dr. İsmail BOZTOSUN Radyonüklit metrolojisi Fotoaktivasyon yöntemi ile elemental değişimlerin belirlenmesi
Dr. Georgios POLYMERIS OSL ve TL Optik uyarımlı lüminesans(OSL) ve temolüminesans (TL) tekniğinin fiziklsel prensipleri
Dr. Georgios POLYMERIS OSL ve TL tekniğinin uygulama alanları Yaş tayini, dozimetri, ışınlanmış gıda dedeksiyonu
Doç. Dr. Ülkü SAYIN ESR tekniğinin fiziksel prensipleri Temel kavramlar, manyetik rezonans, etkileşmeler ve spin hamiltoniyen parametreleri
Prof. Dr. Birol ENGİN ESR tekniğinin uygulama alanları ESR yaş tayini, dozimetri, ışınlanmış gıda dedeksiyonu
Dr. Georgios POLYMERIS Karakterizasyon Teknikleri XRF, XRD, FTIR, SEM and TEM
Prof. Dr. Birol ENGİN Kaza dozimetrisi Kaza dozimetrisi ve çevresel ölçümler
Doç. Dr. Turan OLGAR Medikal fizik İyonize radyasyonla görüntüleme teknikleri
Doç. Dr. Turan OLGAR Medikal fizik Hasta ve çalışanların maruz kaldığı radyasyon dozları
Doç. Dr. Ülkü SAYIN ESR tekniği ile radikal tayini Radyasyonun oluşturduğu kusurlar, toz ve kristal yapılarda paramanyetik merkezler, yerel simetri ve spektrum uygulamaları
Doç Dr Bengül GÜNALP Hibrid görüntüleme teknikleri gelişimi ve güncel durumları PET/CT, SPECT/CT  ,  PET/MR, SPECT/MR
Doç. Dr. Turan OLGAR Medikal fizik İyonize radyasyonla çalışan görüntüleme cihazlarının kalite kontrolü
Doç Dr Bengül GÜNALP Kardiak solid state kameralar özellikleri ve avantajları Kardiak CZT (Cadmium Zinc Telluride)  kameralar
Dr. Georgios POLYMERIS OSL / TL Optik uyarımlı lüminesans(OSL) ve temolüminesans(TL) tekniği ile yaş tayini
Doç Dr Bengül GÜNALP Biyodozimetri yöntemleri Sitogenetik ve klinik dozimetri teknikleri, kullanım alanları.