Genel Bilgiler

II. Nükleer Bilimler Lisansüstü Öğrenci Kongresi
Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü, Ankara
3-5 Mayıs 2019
 
 
Önemli Tarihler: 
 Şubat– 18 Mart 2019, Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi (Örnek bildiri formatı: Bildiri
• 18 Mart- 10 Nisan 2019, Bildiri Özetlerinin  Bilim Kurulu Tarafından Değerlendirilmesi
• 12 Nisan 2019, Kongre Programı İnternet üzerinden ilanı
• 3-5 Mayıs 2019, Bildirilerin sunulması
• Mayıs 2019, Gala Yemeği
• Mayıs 2019 Kapanış ve Gezi (Sosyal Etkinlik)