Yayın İlkeleri

Yayın Türü

Nükleer Bilimler Dergisinde aşağıda belirtilen özellikleri taşıyan makaleler yayımlanabilir:
• Nükleer Bilim alanında yapılan çalışmalara ilişkin özgün makalelere, teknik notlara ve kısa iletişim notlarına yer verilir. Özgün makalelerin başka dergilerde yayımlanmamış olması gereklidir.
• iletişim notları, bir konuda özgün bir çalışma başlatan kişilerin, çalışmayla ilgili ilk bulgularını paylaşmak amacıyla hazırladıkları kısa yazılardır.

Uygulama

Editör tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulan makaleler bilimsel içerik ve şekil bakımından incelenmek üzere isimsiz olarak en az iki hakeme gönderilir. Hakemler tarafından düzeltme istenilen makaleler gerekli değişiklikler için yazarına geri gönderilebilir. Düzeltilmiş metni belirtilen süre içinde dergiye ulaştırmak yazarın sorumluluğundadır. Düzeltilmiş metin, gerekli olduğu hallerde değişiklikleri isteyen hakemlerce tekrar incelenir.

Telif Hakkı

Yayımlanması için dergiye gönderilen makalelerin iadesi istenemez. Gönderilen herhangi bir makalenin yayımlanıp yayımlanmaması hakkındaki takdir hakkı bütünüyle yayın kuruluna aittir.

Dergide yayımlanan makalelerin telif hakkı dergiye aittir. Yazarlara herhangi bir telif ücreti ödenmez.

Dergide yayımlanan makaleler yayın kurulundan izin alınmadan başka hiç bir yerde yayımlanamaz veya bildiri olarak sunulamaz. Kısmen veya tamamen yayımlanan makaleler kaynak gösterilmeden hiçbir yerde kullanılamaz. Dergiye yayın telif hakkı devri yazısının verilmesi bir zorunluluktur.

Dergiye gönderilen makalelerin içerikleri özgün, daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Değerlendirmeye sunulacak çalışmaların bir başka dergiye gönderilmediği veya basılmadığı ön yazı ile belirtilmelidir.

Sorumluluk

Dergi yazım kuralları aynı zamanda baskı formatına esas teşkil eder. Bu nedenle yazım kurallarının yazarlarca dikkatle uygulanması gerekmektedir. Yazım kurallarına uygun olmayan yazılar, yazarlara geri gönderilecektir.

Gönderilen makaleler daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olmalı veya başka bir derginin inceleme sürecinde bulunmamalıdır. Dergide yayınlanan makalelerin bilimsel içerik, dil ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir. Gönderilen makaleler, genel yazım kurallarına ve yayın etiğine uygun olmalıdır. Yayın kurulu gerektiğinde yayımlanmak üzere gönderilen özgün makaleleri uygun araçlar kullanarak özgünlüğünü ve bilimsel etik kurallara uygunluğunu kontrol edebilir.